Луганська агенція регіонального розвитку

Пропонуємо ознайомитись з науковими статтями з питань створення та діяльності Агенцій регіонального розвитку в Україні та міжнародного досвіду діяльності таких Агентств.

Пропонуємо ознайомитись з Аналітичним звітом «Аналіз доцільності створення Агенства регіонального розвитку (АРР) в Запорізькій області» підготовленим проектом партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток», що виконується Канадським інститутом урбаністики спільно з Фундацією міжнародної освіти (Канада) та Асоціацією агенцій регіонального розвитку України за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку.

Зазначений аналітичний звіт висвітлює Європейський досвід діяльності АРР (модель функціонування АРР у Франції, Великій Британії, Румунії, Польщі, Словаччині), Український досвід, а також можливості використання схем мінімізації оподаткування для АРР як неприбуткової організації, питання залучення та оподаткування донорських коштів, організаційну структуру та органи управління АРР - громадської та благодійної організації, СВОТ - аналіз діяльності АРР в Україні до 2008 року, тощо.

Пропонуємо ознайомитись з матеріалом "Роль агенцій регіонального розвитку у вдосконаленні зовнішньо-економічної діяльності регіону", викладеним у "Основи зовнішньоекономічної діяльності" автора Ю.Козак

У аналітичній записці висвітлено шляхи підвищення дієвості агенцій (агентств) регіонального розвитку (АРР) та фонду регіонального розвитку (ФРР) як інноваційних інструментів стимулювання розвитку та оптимізації використання потенціалу регіонів України. Представлено аналіз системних проблем, притаманних функціонуванню АРР в Україні, висвітлено шляхи та напрями їх подолання. На основі дослідження європейської практики функціонування ФРР визначено основні пріоритети удосконалення діяльності ДФРР, доведено його позитивний вплив на досягнення збалансованого регіонального розвитку в Україні.  

Пропонуємо ознайомитись зі статтею кандидата наук з державного управління, докторант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ Бабінової Олени.

Стаття присвячена питанням функціонування агентств регіонального розвитку (АРР) у Європі. Аналізується роль та місце АРР у соціально-економічному розвитку територій, визначаються їх основні завдання та переваги щодо забезпечення місцевого та регіонального розвитку. Ключові слова: агентства регіонального розвитку, місцевий та регіональний розвиток, соціально-економічний розвиток.

Агенція регіонального розвитку Луганської області  - це неприбуткова небюджетна установа, що створюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами з метою ефективної реалізації державної регіональної політики.

 

Засновником Агенції регіонального розвитку Луганської області виступає - Луганська обласна державна адмінстрація - військово-цивільна адміністрація. 

 

Потенційними співзасновниками Агенції можуть виступити:

  • регіональна асоціація підприємств
  • вищі навчальні заклади та наукові установи
  • профільні громадські об'єднання регіону

 

Основними напрямками діяльності Агенції регіонального розвитку Луганської області є:

•підготовка та реалізація проектів регіонального розвитку,

•сприяння організації регіонального розвитку,

•розвиток окремих територій області, громад та їх інфраструктури,

•об’єднання  організаційних та фінансових ресурсів походженням як з території області, так і з поза її меж,

•сприяння залученню інвестицій та позик,

•формування позитивного іміджу регіону,

•надання консультативних послуг,

•покращення інвестиційного клімату у регіоні,

•збір та розповсюдження інформації. 

 

Основними завдання Агенції є:

1.Допомога в розробці Стратегії розвитку Луганської області 2020 та Плану її реалізації (http://strategy2020.lg.ua).

2.Попередній аналіз ту удосконалення проектів, що відповідають пріоритетам Стратегії розвитку регіону, та подання їх до ДФРР та міжнародних організацій.

3.Створення проектів розвитку інфраструктур та територій та їх супроводження в процесі розгляду та отримання фінансування

5.Забезпечення організації реалізації програм і проектів регіонального розвитку, зокрема тих, що підтримуються Державним фондом регіонального розвитку.

6.Організація заходів регіонального розвитку, формування складових інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестицій в економіку регіону.

7.Організація ефективного процесу збору, оцінки та виконання проектів та програм регіонального рівня.

8.Концентрація доступних організаційних можливостей і фінансових ресурсів на рівні сільських, селищних, міських, обласних територіальних громад.

9.Створення умов для інвестиційного та інфраструктурного розвитку.

 

Сайт створено в рамках проекту «Створення інфраструктури сталого територіального та економічного розвитку в Луганській області». Проект впроваджується за підтримки ПРООН та Уряду Японії.